Thông báo thay đổi giờ lên lớp tại cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi giờ lên lớp tại cơ sở đào tạo Hà Nội

áp dụng từ ngày 06/5/2019

          Theo thông báo của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Cơ sở đào tạo Hà Nội sẽ áp dụng thời khóa biểu mùa hè kể từ ngày 06/5/2019. Khoa Kinh tế vận tải thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khoa để thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập đúng quy định.

Bảng: Giờ lên lớp tại Cơ sở đào tạo Hà Nội áp dụng từ ngày 06/5/2019

BUỔI

Tiết

GIỜ MÙA HÈ

Từ

Đến

SÁNG

1

06h45

7h35

2

07h40

08h30

3

08h40

09h30

4

09h40

10h30

5

10h35

11h25

CHIỀU

6

12h30

13h20

7

13h25

14h15

8

14h25

15h15

9

15h25

16h15

10

16h20

17h10

11

17h15

18h05

TỐI

12

18h15

19h05

13

19h10

20h00

14

20h05

20h55