Tài chính doanh nghiệp

Bạn được trải nghiệm gì khi theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

1. Nền tảng chương trình

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp được xây dựng theo hướng chuyên sâu về quản lý các hoạt động tài chính liên quan đến các loại hình doanh nghiệp. Phần kiến thức cơ sở ngành là kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng toàn diện liên quan đến hoạt động tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, các định chế tài chính và thị trường tài chính. Phần kiến thức ngành là những kiến thức chuyên sâu về hoạt động tài chính doanh nghiệp và những kiến thức tài chính chuyên sâu khác có liên quan như tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng, v.v...

2. Chương trình học toàn khóa

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp
  • Chuyên viên tài chính hoặc quản lý tài chính các cấp trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, các tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính, các định chế tài chính như tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính…
  • Giảng viên trong các trường đại học, nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu ngành tài chính, ngân hàng.