việc làm

Hội thảo giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật Bản

Ngày 19/10/2018, tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo và giao lưu giữa sinh viên Ngành Kỹ thuật tàu thủy và sinh viên nhóm ngành CNKT Cơ khí với Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec nhằm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên..