Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

Giới thiệu chung

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng phụ trách giảng dạy các môn học về Tài chính, Ngân hàng cho chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kế toán doanh nghiệp, góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ GTVT trong công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của ngành GTVT và đất nước.

Giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo bài bản về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác giảng dạy, các thầy cô luôn tích cực tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản nhiều bài báo trên tác tạp chí khoa học.

Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Minh Nguyệt

Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn

2

TS. Đỗ Thị Thơ

 

3

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

 

4

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

5

ThS. Phan Thùy Dương

 

Công tác đào tạo

Các môn học do Bộ môn phụ trách giảng dạy cung cấp kiến thức về Tài chính và Ngân hàng cho hệ đào tạo Đại học chính qui, Thạc sĩ, gồm các môn học: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Thị trường chứng khoán, Định giá tài sản, Thuế, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương…

Bộ môn luôn chú trọng công tác đổi mới chương trình đào tạo. Nội dung và trọng tâm các môn học được cập nhật thường xuyên theo các qui định hiện hành của Nhà nước và dựa trên nhu cầu thực tế cùng sự định hướng, chỉ đạo của Nhà trường và Khoa Kinh tế vận tải.

Nghiên cứu khoa học

Bộ môn đã tham gia và chủ trì nhiều công trình nghiên cứu khoa học và viết bài đăng trên các tạp chí khoa học uy tín như: Tạp chí Kế toán – Kiểm toán, Tạp chí Thanh tra Tài chính, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tạp chí Giao thông vận tải…

Liên hệ:

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Địa chỉ: Phòng 503 nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Liên lạc: TS. Nguyễn Minh Nguyệt, Email: nguyetnm@utt.edu.vn.