Bộ môn Cơ sở ngành Kinh tế

1.Giới thiệu chung

Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị cơ sở về đào tạo, có chức năng tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động giáo dục khác của các môn cơ sở ngành kinh tế theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà Trường.

Các giảng viên của bộ môn đều được đào tạo tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác giảng dạy, các thầy cô luôn tích cực tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, xuất bản giáo trình và nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

2. Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Đỗ Thị Hồng Vân

Trưởng bộ môn

2

ThS. Lâm Phạm Thị Hải Hà

Phó trưởng bộ môn

3

NCS.ThS. Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

4

ThS. Đỗ Thị Vân Anh

Giảng viên

5

ThS. Trần Kim Thoa

Giảng viên

6

ThS Kiều Mạnh

Giảng viên

7

ThS Kiều Doãn Hà

Giảng viên

8

ThS Nguyễn Thị Thu Phương

Giảng viên

3. Công tác Đào tạo

Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy cung cấp kiến thức nền tảng cho các cử nhân chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, tài chính ngân hàng vv... cho các hệ đào tạo: Thạc sĩ; Đại học chính quy; Đại học liên thông và Cao Đẳng.

Các môn học do Bộ môn phụ trách gồm: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Nguyên lý thống kê kinh tế; Lịch sử các học thuyết kinh tế; Kinh tế phát triển; Marketing căn bản; Tài chính – Tiền tệ; Pháp luật kinh tế; Kinh tế công cộng; Soạn thảo văn bản; Kinh tế quốc tế.

4. Liên hệ

Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế:

Đia chỉ: Phòng 503 Nhà H3, Đại học Công nghệ GTVT